10. výročí od rekonstrukce Domova Slunečnice Ostrava, p. o.

Dne 10. 01. 2017 uspořádal Domov Slunečnice Ostrava, p. o. oslavu u příležitosti 10. výročí od rekonstrukce organizace.

Pro klienty, zaměstnance a hosty byl připraven doprovodný program. Po krátkém úvodním slovu pana ředitele Ing. Radka Barana následovalo slavnostní předtančení žáků Tanečního studia Ostrava Karla a Leony Bankových. Hlavním bodem programu však bylo vystoupení zpěvačky Evy Pilarové, která v doprovodu kapely zazpívala své největší hity. Na konci vystoupení obdržely všechny klientky přítomné v publiku květinu. Celý den pak završil slavnostní ohňostroj doprovázený hudbou Bedřicha Smetany z cyklu „Má vlast“.