Cílová skupina a základní poslání

Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace je zařízení Statutárního města Ostravy.

Cílová skupina

Domov Slunečnice Ostrava, p.o. poskytuje dvě pobytové sociální služby:

Naším základním posláním je

  • Uživatel nám vždy určuje směr práce.
  • Zajistit a rozvíjet soběstačnost, důstojnost a úspěšné stárnutí uživatele.
  • Naše zásada zní: "Tak soběstačný, jak jen je možné, tolik péče, kolik je nutné".
  • Vždy respektovat individualitu uživatele.