Projekt ESF

Vzdělávání pracovníků Domova Slunečnice Ostrava v oblasti sociálních služeb

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00086

Projekt je zaměřen na rozvoj odborné kvalifikace pracovníků příspěvkové organizace Domov Slunečnice Ostrava poskytující sociální služby v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Projekt reaguje na aktuální potřeby rozvoje odborných znalostí jednotlivých skupin zaměstnanců žadatele a moderní trendy v oblasti poskytování pobytových sociálních služeb seniorům se sníženou soběstačností.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných pracovníky Domova Slunečnice našim klientům v rámci Domova pro seniory, resp. Domova se zvláštním režimem.

  

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

www.esfcr.cz

logo projektu ESF ČR