Služba "Domovy pro seniory"

Poslání

Posláním služby „Domovy pro seniory“ je poskytovat prostřednictvím pobytové sociální služby podporu a pomoc seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo terénní sociální služby. Prostřednictvím této služby se snažíme podporovat v co nejvyšší možné míře běžný způsob života seniorů, zajistit jim důstojné, plnohodnotné, bezpečné, aktivní a kvalitní prožití stáří v moderním bezbariérovém zařízení, situovaném v klidném a zároveň snadno dostupném prostředí, ve společnosti jejich vrstevníků. Kvalitu života vnímáme jako individuální měřítko, které definuje uživatel sám.