Služba "Domovy pro seniory" - Cíle

Cíle

Smyslem služby DPS je spokojenost uživatelů, respektování jejich potřeb a požadavků, zajištění bezpečí a klidu s navozením příjemné atmosféry ve společenském soužití při zachování soukromí, důstojnosti, lidských práv a svobod každého uživatele.

Mezi cíle poskytované služby patří:

  • vytvářet takové podmínky, které umožní uživatelům udržet si své zvyky, aby tak mohli přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podobný životu, který vedli ve svém domácím prostředí,
  • pomáhat nově příchozím uživatelům zvládnout přechod do zařízení z domácího prostředí,
  • poskytovat uživatelům takovou míru podpory, která vede k jejich rozvoji nebo uchování dosavadních schopností,
  • v rámci možností domova plánovat a realizovat poskytovanou službu dle individuálních potřeb, přání a osobních cílů uživatelů,
  • nabízet uživatelům možnost účastnit se společenského života v domově i mimo něj a umožňovat jim tak aktivně prožívat volný čas prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit a společenských akcí domova,
  • podporovat uživatele v udržování kontaktu s vlastními rodinami a přáteli zveřejňováním akcí domova, kterých se mohou s uživatelem zúčastnit i jeho blízcí, podporou uživatelů ve využívání komunikačních možností jako je mobilní telefon, e-mail a zároveň je podporovat v navazování nových vazeb,
  • poskytovat uživatelům poradenství a podporu při vyřizování osobních a finančních záležitostí individuálně dle potřeb, možností a schopností uživatele,
  • předcházet předsudkům a společenským stigmatům uživatelů v rámci široké veřejnosti.