Služba "Domovy se zvláštním režimem"

Poslání

Posláním služby "Domovy se zvláštním režimem" je poskytovat prostřednictvím pobytové sociální služby podporu a pomoc seniorům se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatním typy demencí, kteří vzhledem ke snížené soběstačnosti způsobené tímto onemocněním již nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti, a to ani za pomoci svých blízkých nebo terenní sociální služby. Prostřednictvím této služby se snažíme seniorům zajistit důstojné prožití stáří v bezpečném a srozumitelném prostředí při respektování jejich individuálních potřeb a zvyklostí.