Služba "Domovy se zvláštním režimem" - Cíle

Cíle

 • vytvářet takové prostředí, ve kterém se uživatelé budou cítit bezpečně a kde budou moci prožít důstojný život,
 • pomáhat nově příchozím uživatelům zvládnout přechod z domácího prostředí do zařízení,
 • vytvářet takové podmínky, které umožní uživatelům uchovat si své rituály a zvyklosti,
 • pomáhat uživatelům při jejich začleňování mezi ostatní uživatele a v udržování kontaktu se svými rodinami a přáteli, spolupracovat s blízkými osobami uživatelů a motivovat je ke spolupráci,
 • podporovat a udržovat schopnosti a dovednosti uživatelů, které jim umožní uchovat si soběstačnost v takové míře, v jaké to jen bude možné,
 • vytvářet takové podmínky, které umožní uživatelům se samostatně rozhodovat,
 • snižovat míru rizik, která mohou uživatele ohrožovat,
 • prostřednictvím konceptu bazální stimulace podporovat vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti uživatelů,
 • v rámci možností domova plánovat a realizovat poskytovanou službu dle individuálních potřeb a přání uživatelů,
 • poskytovat uživatelům pomoc při vyřizování osobních a finančních záležitostí individuálně dle potřeb, možností a schopností uživatele a chránit je před zneužitím v oblasti finanční a právní,
 • naplňovat volný čas uživatelů prostřednictvím smysluplných činností a aktivně nabízet volnočasové aktivity nabízené domovem,
 • pomáhat uživatelům v udržování jejich schopnosti orientace vlastní osobou, v prostředí, čase a situaci.