Služba "Domovy se zvláštním režimem" - Cílová skupina

Cílová skupina

Službu poskytujeme

  • seniorům, kteří onemocněli Alzheimerovou chorobou nebo ostatními typy demencí a vzhledem k těmto onemocněním mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou podporu a pomoc při péči o svou vlastní osobu. Potřeba péče je taková, že ji nelze zajistit jiným způsobem (rodinou, osobní asistencí, pečovatelskou službou) nebo chybí rodinné zázemí či toto zázemí neplní svou funkci přiměřeným způsobem.
  • věková skupina:
    • mladší senioři ve věku 65 - 80 let
    • starší senioři nad 80 let

Cílová oblast

  • Město Ostrava a přilehlé okolí.