Služba "Domovy se zvláštním režimem" - Odmítnutí poskytnutí služby

Odmítnutí poskytnutí služby

Pobytovou sociální službu nelze poskytnout:

  • pokud je kapacita služby DZR naplněna,
  • pokud zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí akutní zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • pokud zájemce není schopen pobytu v domově z důvodu akutní infekční a parazitární nemoci, tuberkulózy,
  • pokud byl zájemce uživatelem služby v domově a v době kratší než 6 měsíců mu byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
  • pokud zájemce trpí psychózou,
  • pokud se zájemce nachází ve fázi závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách, která by ohrožovala kolektivní soužití,
  • pokud poskytovatel neposkytuje druh služby, o kterou zájemce žádá, případně pokud není schopen zajistit požadavky zájemce z důvodu omezených organizačně provozních možností.