Úhrady

Stanovení úhrad

Úhrada je stanovena dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb. Výše je stanovena ve smlouvě, kterou uzavírá budoucí uživatel (popřípadě opatrovník, zastupující osoba) s poskytovatelem služeb.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo výši úhrad změnit. Pro nejaktuálnější úhrady nás prosím kontaktujte.